Thư mục Dump trong SQL Server chiếm tới 130GB của ổ C


Chào mọi người, cho em hỏi thư mục Dump trong SQL server có tác dụng gì và có thể xóa nó được ko? Bởi vì nó khiến ổ C của em bị mất tới 120GB.
Em đã thư lên google tìm giải pháp nhưng chưa xử lý được.
Em xin cảm ơn

Thư mục đó nằm trong folder log, nên cậu thoải mái xóa nó đi mà không lo ảnh hưởng tới SQL server.

Thường, khi 1 application nào đó bị crash, dump file sẽ được tạo ra để cậu có thể troubleshooting nguyên nhân app bị crash. Trong TH này, thư mục dump được tạo ra để cậu troubleshooting lý do sao MSSQL bị crash.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?