Thông báo người dùng khi có bản câp nhật mới

Mọi người cho em xin ý tưởng về việc thông báo có bản cập nhật mới khi user vào app trong react native với ạ. Em cảm ơn mọi ngưởi

Khi mở app lên thì gọi API kiểm tra phiên bản -> nếu có bản mới lớn hơn bảng user đang cài thì hiện thông báo.

1 Like

ví dụ khi cập nhật ứng dụng android thì làm sao cập nhật phần mềm mà người dùng đã cài dc nhỉ. không bắt họ gỡ ra cài lại đó.

@teocoder Nếu phát hành trên GPS (Google Play Store chứ không phải Global Position System đâu😈) thì sẽ tự có thông báo cập nhật. Đồng thời, ứng dụng cũng có thể tự kiểm tra (qua GPS API hoặc máy chủ của ứng dụng) để thông báo với người dùng.
Khi cài cập nhật thì đâu cần phải gỡ phiên bản cũ đâu, cứ cài đè lên là xong mà.
Còn 1 biện phát hơi mạnh tay để bắt người dùng phải cập nhật là ứng dụng sẽ không cho người dùng sử dụng cho đến khi cập nhật lên bản hiện tại.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?