This is not a valid Egret EUI project

Chào mọi người, em mới tải cái này về để xem file exml. Hôm qua thì bật xem được giao diện, nay thì nó báo lỗi như thế này, anh chị nào từng sử dụng qua cái này rồi có thể giúp em với được không ạ. Em xin cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?