Thiết kế ứng dụng chuyển đổi file csv sang MariaDB

Các anh chị cho em hỏi là em có 1 bài tập về môn tích hợp hệ thống yêu cầu thiết kế ứng dụng chuyển đổi dữ liệu từ file csv sang mariadb. Hiện tại em không biết nên làm như nào nên anh chị nào biết có thể nói cho em biết là nên làm như nào không ạ. Em cảm ơn ạ

bạn đã biết file csv là gì chưa?
bạn có biết cách đọc file csv chưa? chỉ mở file như file text, đọc bằng mắt đã được chưa?
bạn có biết code để đọc được text file chưa, line by line chẳn hạn?

đó là những gì bạn cần tìm hiểu

3 Likes

Để chuyển được dữ liệu từ file csv vào DB thì ứng dụng cần làm 4 bước:
B1: chỉ định file CSV, ở bước này cần có công cụ để người dùng chọn được file CSV cần xử lý
B2: đọc file CSV
B3: kết nối DB
B4: chèn dữ liệu đã đọc được từ CSV vào DB
Bạn xử lý từng bước một, vướng chỗ nào thì google hướng dẫn của từng bước

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?