Thêm tính năng vào sidebar trong Opera

Hình như thanh sidebar trong opera chỉ có facebook messenger. Mình muốn thêm hangouts vào đó thì làm sao đây mọi người ?

1 Like

Theo mình biết cái đó do Opera tự phát triển. Không phải do bên thứ 3 làm.
Nếu muốn thêm Hangouts thì bạn có thể gửi mail yêu cầu tính năng cho opera, may ra sẽ được chấp nhận và sẽ sớm có.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?