Thẻ nhớ bị lỗi raw (You need to format before use it)


(Thiện Minh Trần) #1

Thẻ nhớ mình (128gb) bị lỗi định dạng raw, có bạn nào có thể giúp mình không :’( Help please83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?