Thẻ @ModelAttribute trong spring

Anh chị giải đáp giúp em:

Khi em bỏ dòng @ModelAttribute("employee") Employee e trong class LoginController thì bên trang infor.jsp lại không get được attribute employee. Khi để như hình thì lại get được.
Id & name em nhập ở form trước rồi, nhưng khi bỏ dòng @ModelAttribute("employee") Employee e thì bên infor.jsp lại không get được attribute, em tưởng cái dòng @ModelAttribute("employee") Employee e chỉ để gán cái attribue employee vào object e thôi chứ

ban thu doc tham khao nhe!

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?