The driver could not establish a scure connection to SQL Server by using Secure Sockets Layer (SSL) encryption

E làm kết nối sql bth như trên ytb , gg .Mà k hiểu tại sao bị vụ thiết lập kết nối k an toàn SSL này ạ, ai giúp e với ạ

Bạn thử thêm ?useSSL=false vào cuối đoạn string URL.

1 Like

Cậu copy toàn bộ stacktrace lên đây được không?
Lỗi thực sự của cậu có lẽ nằm ở phần dưới của stacktrace cơ :smile:

3 Likes

à mình fix lâu r mà quên chưa vào web :sweat_smile: lỗi là do driver k hợp lệ cho phiên bản ạ , driver 17 mà dùng cho java 17 k dc , phải dùng 16 lạ thật :sweat_smile:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?