Thay đổi vị trí hiển thị cửa sổ giao diện netbeans trên windows

Cho em hỏi có cách nào đổi vị trí hiển thị giao diện được không ạ.
Mỗi lần chạy nó lại hiển thị ở bên góc trên màn hình mất công kéo lại quá.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?