Thay đổi URL danh mục sản phẩm trong Laravel?

Chào các bạn
cho mình hỏi muốn chuyển dấu chữ (“cat”) url của danh mục:

Bạn nào biết từ khóa hay cách gì thì chỉ giúp mình nhé.
Mình cảm ơn :slight_smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?