Thay đổi sata mode

Laptop e là rst, nhưng e muốn đổi thành ahci, nhưng vào boot menu thì không có thiết lập này, cũng thử regedit nhưng vẫn không được.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?