Thay đổi giá trị hiển thị của tax trong wordpress

php
wordpress
woocommerce

(Phụng Nguyễn) #1

Chào các bác .
Em vừa mới thêm một tax mới trong woocommerce -wordpress .
Bây giờ có cách nào để khi $surcharge trả về kiểu (string) không ạ ?
Ví dụ như khi thuế = $0.00 thì sẽ hiển thị chữ Free á .


(Bao Pham) #2

Đục plugin có 1 filter trong đó rồi mình xử lí trong themes =))


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?