Thảo luận mã nguồn xây dựng Forum

communication

(Tùng) #1

Mình đang muốn xây dựng một Forum đơn giản. Web daynhauhoc.com đẹp đơn giản không cầu kỳ mà thích quá. Mọi người ai có kinh nghiệm thì share cho mình cùng anh em một số mã nguồn xây dựng forum tốt nhất hiện nay. :grin:


(Người bí ẩn) #2

Dạy Nhau Học sử dụng mã nguồn Discourse


(Tùng) #3

:smiley: Thank Minh nhiều nhá. Kết cái này quá =))


(Đỗ Đạt) #4

công nhận source hay. cảm thấy dùng thích hơn cả xenforo


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?