Thanh toolbox rỗng và không có winform trên Visual Studio 2019

Mình dùng mac air m2, tải paralel để chuyển qua win tải vs2019, tải về thì nó như hình và mình k dùng đc ạ, ai giúp với.

Bạn đang ở Form1.cs chứ có phải Form1.designer.cs đâu.
Form1.designer.cs có 2 chế độ mở; 1 là mở dạng thiết kế trực quan (kéo-thả); 2 là có thể mở dạng mã nguồn. Khi mở ở dạng mã nguồn thì Toolbox sẽ rỗng.

Toolbox là nơi chọn kéo-thả nhanh tùy thuộc vào ngữ cảnh bạn đang dùng, bạn cũng có thể chọn và kéo thả một đoạn mã/văn bản vào đó để có thể dùng nhanh thay cho Ctrl + CCtrl + V.

1 Like

làm sao để mở được Form1.designer.cs v ạ, mình mới học nên k biết mở sao

Nằm ở Solution Explorer, nhưng hình bạn chụp là thẻ nhỏ ở góc dưới, bên phải đấy (gần chữ Active Windows).

1 Like


nó k hiện j lun :cry:

Bạn tạo project mới thử xem. Vẫn k được thì bạn quay màn hình lại mọi ngừoi coi cho dễ giúp bạn.

1 Like

mình up từng ảnh tạo project như trên trường


kết quả ra vậy ạ, mặc dù mình làm i như trường chỉ ở máy của trường v

Bạn thử chọ Windows Forms App (.Net Framework) xem,
Vì bạn đang chọn .net core, tuỳ vào version của .net core mới có control.

Bấm vào các tab này đi, xem có tab nào hiển thị ra project ở dưới k? Mình nhớ k nhầm thì là tab icon thứ 4
rồi nếu ra project thì bấm tiếp trong list project được xổ ra thì 1 trong số đó có phần design nhé.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?