Thắc mắc về vấn đề chọn trường

Em năm nay lớp 12 và định vào khoa CNTT. Em có tìm hiểu và phân vân giữa đại học công nghệ HN và đại học bách khoa HN . Mọi người cho em hỏi là nếu em có thể thì em nên vào trường nào được không ạ. Em cảm ơn mọi người

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?