Thắc mắc về tiếng anh


(anon10709737) #1

Chiều nay thấy con em họ mình xem youtube xong không thèm tắt máy :v

Nó tạm dừng video lúc thế này. Mình thấy tiêu đề video có chữ 5 min mà trong video lại có chữ ghi là 20 min.

Đây có phải do tác giả “troll” không? Hay 5 minute là một thuật ngữ?

Gỡ rối hộ mình với!


(Harknes) #2

1 câu hỏi vớ vẩn. toppic này nên xóa.


(SITUVN.gcd) #3

Dù sao thì trên đây cũng có thể loại fun mà bạn.

Mod cũng xem rồi.

@anon10709737: bạn thử xem bình luận dưới video, có ai thắc mắc không?
Hoặc ý tác giả là 5 phút học chứ không phải 5 phút làm.:smiling_imp:


(Trần Hoàn) #5

Tác giả typo chứ cái gì mà thắc mắc -_-


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?