Thắc mắc về hiển thị text và một vài thẻ trong html/css

Chào mọi người, mình có một số thắc mắc mong mọi người giải đáp
Mình code html css như thế này, mình mong muốn 2 thẻ div khi hiển thị trên trình duyệt sẽ kề nhau và ngang nhau, nhưng không hiểu tại sao khi thêm thẻ <p> và 1 đoạn text vào nó lại bị lệch nhau(hình 2) ạ


css display float/flex/grid
search thử đi

6 Likes

Mình vẫn chưa tìm thấy thông tin liên quan đến vấn đề, bạn giúp mình với

Gửi bạn

5 Likes

Vì vertical-align:baseline được set default, muốn sure div nằm trên thì set lại vertical-align:top

6 Likes

Mình có thêm border-bottom để rõ hơn đâu là baseline https://jsbin.com/qaxitaraho/edit?css,output

Để hiểu rõ hơn tại sao default lại là baseline? baseline được tính thế nào? Bạn đọc 2 link này: Link1, Link2

Đọc xong sửa width, thêm text, overflow… để hiểu hơn về hành vi này của inline-block

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?