Thắc mắc về excel

Hiện tại mình đang có bài tập Excel như thế này, nhưng không biết làm sao. Làm sao xuất ra tên hàng là : "Gạo loại 1", chứ ko phải "GẠO"
Là câu 2 đó ạ, ai rành excel chỉ mình với .


kết hợp VLOOKUP với HLOOKUP là được mà bạn :grinning:

1 Like

Bạn cho mình xem cái code

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?