Thắc mắc về deploy folder lên heroku

Mình có 1 thư mục đã deploy lên heroku, giờ mình copy nguyên thư mục đó sang 1 máy tính khác , sau đó chỉnh sửa thì có push được lên heroku không. Nhân tiện cho mình hỏi heroku có cách nào clone giống github không ạ

Bạn tham khảo link này để add remote heroku, sau đó thao tác push như bình thường thôi

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?