Thắc mắc về cuốn C cơ bản của Aptech

Mình mới tự học về C mấy buổi và thấy trên daynhauhoc có chia sẻ cuốn C căn bản của Aptech. Thấy ở trang 21 mới dạy về Nhập xuất dữ liệu các ví dụ toàn printf với scanf chưa đến vòng lặp, cấu trúc điểu khiển, mảng mà đã có bài đổi cơ số. Mọi người ai biết chỉ mình với!

vãi, sao vào đây mà bạn không tìm tài liệu C của bác MiN lại đi đọc đâu xa.
Bạn nên học đủ điều kiện để làm những bài ấy còn về thuật toán đổi cơ số bạn cần biết một số ở thập phân X = AnB^n + An-1B^(n-1) +…+A0.
mà 0<=A0<B . Bạn cứ lấy X chia B bạn sẽ lấy dư đến khi thương bằng 0 thì thôi. Trước khi viết được chương trình này bạn cần học đủ kiến thức để thể hiện thuật toán trên đã.


btw sách Aptech lởm thế :)))

2 Likes

ko phải là sách lởm bạn mình học ở đó họ viết bằng tiếng tây cơ chứ ko biết bằn tiếng ta sách này là sách dịch nên ay lỗi lắm

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?