Thắc mắc về công nghệ của ShareIt trên apple store


con MacOS em dùng phần mềm này dùng gì mà sao iphone với cả android em quét QRCode vào nó nhận và kết nối ạ mong mọi người khai sáng cho em !

Giống TeamViewer thôi, kết nối chung qua 1 máy chủ, bất kì thiết bị nào có phần mềm hỗ trợ đều kết nối được.
Các nền tảng hỗ trợ:

  • TeamViewer: Windows, macOS, Linux, Android, iOS/iPadOS, Raspberry Pi.
  • uShareIt: Android, iOS, Windows 10 Mobile, Windows NT, macOS.
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?