Thắc mắc cách xử lý alert trong selenium c#

Em chào mọi người ạ, hiện tại e đang học selenium đến phần handle alert thì bị tắc. Cụ thể như sau ạ.
Trong selenium có 1 hàm để chuyển focus sang alert như sau:

`driver.SwitchTo().Alert();`

nhưng khi em gặp alert như hình dưới đây:

Screenshot 2021-11-25 180328

thì hàm driver.SwitchTo().Alert(); không sử dụng được. Em có sử dụng driver.WindowHandles để get toàn bộ windows dưới quyền điều khiển nhưng hoàn toàn không thấy alert như phía trên. Vậy mọi người cho em hỏi làm cách nào để xử lý khi gặp alert như này ạ.
Em cám ơn mọi người ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?