Tạo sơ đồ quán ăn, cafe bằng reactjs

Mn cho em hỏi có thư viện nào tạo ra được sơ đồ quán ăn kiểu như vầy đc không ạ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?