Tạo một Trip bằng Java spring boot

springboot
java

(Le Duong) #1

Chào các bác!
Hiện tại mình có làm một project về tạo ứng dụng đi du lịch chung . Hiện tại đang làm phần tạo Trip, bao gồm các thông tin về Trip như thười gian, tên, điểm đi/đến. Trong đó có phần tag từng thành viên user vào Trip này. Hiện tại mình đang làm bên server sử dụng spring boot để code tạo 1 API chứa các thông tin trên để gửi cho người đảm nhiệm bên app xử lý. Xin hỏi có bác nào biết về loại này có thể gợi ý cách làm, hay share từ khóa để mình tìm học cách làm được không!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?