Tạo json online

Em có chuỗi json và em muốn khi gõ một đường link thì sẽ đẩy ra chuỗi json online luôn thì em phải làm như thế nào ?

{
  "id": 1,
  "fullName": "Vũ Minh Lâm",
  "age":23,
  "adress":{
    "streetAdress":"cổ nhuế 1",
    "city":"Hà Nội"
  }
}

Còn đây là kết quả mong muốn: https://khoapham.vn/KhoaPhamTraining/json/tien/demo1.json

1 Like

Về bản chất, JSON là định dạng văn bản (text).

Muốn có một đường link trả về chuỗi JSON thì có nhiều cách:

 • Đơn giản nhất là dùng các trang cho phép lưu trữ văn bản trực tuyến như pastebin.com, GitHub Gist (dành cho code) chẳng hạn.

 • Đăng file chứa code lên một số trang cho phép lấy trực tiếp link file (link raw, không phải trang download file) như Dropbox, GitHub (đăng lên dưới dạng repository),…

 • Làm đường link trả về chuỗi JSON trên chính trang web của mình.

5 Likes

@HR16 cho em hỏi link raw là gì vậy anh ? search google mà không thấy định nghĩa, từ lóng hả anh ?

1 Like

Raw là cái gì đó kiểu chỉ đơn giản là nội dung gốc, không có trang trí chỉnh sửa gì cả, chỉ nội dung đơn thuần mà thôi

5 Likes

Cho em cảm ơn nhiều ạ

1 Like

tạo 1 file đuôi .json rồi paste vào là xong mà b :v:
https://vip.hacklike.me/Test/dnh/demo.json

2 Likes

File *.json thì bản chất chỉ là file text (nhưng nội dung thì phải tuân theo “chuẩn”) như *.txt thôi, nên bạn chỉ cần bỏ nội dung vô file text và save thành *.json là được.

4 Likes

có thể dùng jsonblob:
https://jsonblob.com/8106237f-53d3-11eb-8ac3-b1030692b29c
caill api
https://jsonblob.com/api/jsonBlob/8106237f-53d3-11eb-8ac3-b1030692b29c
Này dùng để mock API

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?