Tạo chức năng phân biệt ngôn ngữ trang web trên đường dẫn

4Untitled
hai cai này nó phân biệt hai ngôn ngữ khác nhau luôn và không biết nó code bằng ngôn ngữ gì hay làm cách nào để tạo ra nó nhỉ?
nó thuộc frontend hay backend?
cảm ơn mn nhiều UwU

Khi truy cập vào trang web thì bạn đã cung cấp kha khá thông tin cho trang web đấy. Từ trình duyệt đang sử dụng, IP, vị trí…
Một trong số đó là language mà trình duyệt dùng https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/NavigatorLanguage/language

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?