Tạo bố cục với hình ảnh ở bên phải

Mình mới học lập trình. Mình đọc thấy phần Aside là phân bố qua phải, ông thầy cho mình file CSS với kêu mình viết HTML nhưng không được.
CSS:

aside {
 flex: 1;
 margin-left: 10px;
 padding: 1%;
}

aside a {
 display: block;
 float: left;
 width: 50%;
}

aside img {
 max-width: 100%;
}

HTML:

 <aside>
    
   <h2>Favourite photos</h2>
  <a href="favorite-1.jpg"><img src="favorite-1_th.jpg" alt="Small black bird, black claws, long black slender beak, links to larger version of the image"></a>
  <a href="favorite-2.jpg"><img src="favorite-2_th.jpg" alt="Top half of a pretty bird with bright blue plumage on neck, light colored beak, blue headdress, links to larger version of the image"></a>
  <a href="favorite-3.jpg"><img src="favorite-3_th.jpg" alt="Top half of a large bird with white plumage, very long curved narrow light colored break, links to larger version of the image"></a>
  <a href="favorite-4.jpg"><img src="favorite-4_th.jpg" alt="Large bird, mostly white plumage with black plumage on back and rear, long straight white beak, links to larger version of the image"></a>
  </aside>

Mà nó toàn hiện ra ở giữa, với mấy cái ảnh cũng cách ra chứ ko đúng chung.
Hình mẫu:

2 Likes

Bạn tham khảo cái này:

https://learn.shayhowe.com/html-css/positioning-content/

3 Likes

cái này là của mình làm

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?