Tăng đồng loạt các giá mặt hàng lên 1 nghìn đồng trong báo giá Excel thì phải làm thế nào?

Em có nhận chỉnh sửa 1 cái báo giá trong Excel. Theo đó tất cả mặt hàng trong đó phải tăng lên 1000đ. Nếu click vào từng mục vào sửa thì rất mất thời gian. Em đang làm giúp ông anh khởi nghiệp nên phải làm thêm nhiều công việc ko phải chuyên môn. Các anh ai có cách chỉ em với!!!

Excel có phần phép tính. Nên theo ngu kiến của mình thì lấy cột bên cạnh như cột g = cột f +1000 :v:
Nếu cột cũ không cần nữa thì lấy cột G đè lên cột F

3 Likes

Rất sáng tạo, thông minh, em chưa thử nhưng em nghĩ nó đúng! Cám ơn anh :smiley:

1 Like

Đã thử và thành công. :smiley: Cần phải sáng tạo hơn nữa trong công việc.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?