Tailwind không thêm class cho phần tử

Cho em hỏi là, tại sao khi em add class trong file index.html thì bên file tailwind.css lại không thêm các style cho file ạ? VÍ dụ ở bên file index.html em add bg-red-500 thì bên tailwind.css lại không có class:

.bg-red-500 {

    --tw-bg-opacity: 1;
    background-color: rgb(239 68 68 / var(--tw-bg-opacity));
}

này ạ? Em cảm ơn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?