Tại sao tổng của mảng không được in ra?

Cho em hỏi tại sao nó lại ko in ra tổng của mảng arr ạ, em cảm ơn!

bạn tìm hiểu về variable, function và scope trong Javascript để giải quyết vấn đề đang gặp phải nhé :smiley:
https://www.w3schools.com/js/js_scope.asp

5 Likes

dạ vâng em cảm ơn ạ!

hí hửng định vào xem nó bị lỗi gì mà nhìn code hại não quá, bạn học js ở đâu vậy :pensive:

3 Likes

1/ x of mảng, chứ không phải là x of tên hàm;
2/ Console.log biến a thì làm sao chương trình nó hiểu được, biến a là biến loại gì? Bạn phải console cái gì để nó trả về giá trị a?.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?