Tại sao mình không có Export được định dạng SQL trong mysql?

mysql

(Kane Adonis) #1

Tại sao mình không có Export được định dạng SQL ? các bạn có thể giúp mình không ,tại vì export theo định dạng khác lúc import lại trên server mấy cái tên bảng tên cột nó ko giống bên dưới máy nên fix code rất cực ,… các bác giúp em với ạ


(Trí Thức Nguyễn) #2

Bạn vào trong htdocs\domains\databases\phpMyAdmin\libraries\classes\Display\Export.php.
Tìm dòng /* Scan for plugins */ và thêm

// Export a single table

if (isset($_GET['single_table'])) {

$GLOBALS['single_table'] = $_GET['single_table'];

}

(Kane Adonis) #4

ko tìm thấy thư mục đó bạn ơi , có cách khác ko bạn


(Kane Adonis) #5

mình đã chỉnh được rồi đường dẫn của mình là :slight_smile: :

C:\xampp\phpMyAdmin\libraries\classes\Display\Export.php

mình dùng notpad++ để search mới ra đường dẫn đó , cám ơn bạn nhiều nhé


(Trí Thức Nguyễn) #6

Không có gì bạn ơi :smiley:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?