Tại sao lại dùng width và height mà không phải width và length?


(Thịnh Nguyễn) #1

Em có một thắc mắc là tại sao trong lập trình người ta lại dùng width(chiều rộng) và height(chiều cao) mà không dùng width(chiều rộng) và length(chiều dài) để mô tả hình chữ nhật…

ae ai có biết lý do không?


(HK boy) #2

length chỉ dùng cho đoạn thẳng thôi. Tiếng Việt nói chiều dài, chiều rộng, nhưng tiếng Anh không ai nói width và length cả.

Đặt hình chữ nhật trên trục Oxy, rõ ràng có 2 cạnh song song với trục Ox, gọi là chiều rộng, 2 cạnh song song với trục Oy, gọi là chiều cao (trục tung mà).


(Trần Hoàn) #3

Không phải là trong lập trình, mà đơn giản là đối với hình chữ nhật người ta dùng width và height.
Width không có nghĩa giống với Chiều rộng trong tiếng Việt khi mô tả hình chữ nhật


(Trần Linh) #5

theo mình là vì cái màn hình máy tính chủ yếu nằm thẳng đứng nên họ đặt đó là height :joy:


(Thịnh Nguyễn) #6

Theo như bạn nói thì từ width mang nặng nghĩa bề ngang hơn. Mà như vậy thì nó còn phụ thuộc vào vị trí của hình nữa. Khác với cách hiểu của nước mình quá.


(Văn Dương) #7

Trục Oy mà đặt trong mặt phẳng đứng (màn hình) thì là biểu hiện chiều cao rồi.


(Hung) #8

Khái niệm (concept) được quy ước trước
Khái niệm và tiên đề (axiom) là nền tảng cơ bản cho các định nghĩa và định lý.

Khái niệm: hình chữ nhật, chiều rộng, chiều dài
Concepts: rectangle, width, height

Hệ trục toạ độ (coordinate system) là cách biểu diễn từng điểm (point) theo gốc toạ độ (origin), vector đơn vị (unit vector). Khi hình chữ nhật đặt vào 1 hệ trục toạ độ cho phép tính toán chiều dài cạnh, diện tích, chu vi, góc theo đơn vị của của hệ toạ độ.


Màn chém gió của em đến đây là hết.


(Văn Dương) #9

Anh em vỗ tay ! Kìa kìa vỗ tay ::))


(rogp10) #10

Vì width (chiều ngang :smiley: ) và height thể hiện rõ hình chữ nhật đang nằm ngang hay đứng. Nên không có ràng buộc width >= height :smiley:

Còn length là 1D nên chỉ nói là side length, path length.


(Leo2T) #11

Chém ghê vồn tin sái cổ =]]]z


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?