Tại sao Dev C++ không hiện gợi ý từ?

Năm mới chúc mọi người công việc học tập thuận buồm xuôi gió nhé. Chả là không hiểu sao Dev C của mình bị tắt gợi ý từ dù cài đi cài lại mấy lần nhưng không được, mn biết làm như nào nó hiện lại không ạ. Yêu mọi người.

Của bạn nè. :slight_smile:

You need to go to Tools->Editor Options->Completion->The tab code completion and then click “Enable code completion” box you can also change the delay with which the prediction will be made

7 Likes

cảm ơn c nhiều nhiều nhé :smiley:

1 Like

sao mình tick hết rồi mà vân k có gợi ý ạ

Thử show config mình xem.
Mình k dùng nên cũng kb thế nào, nhưng họ có nói cái gợi ý này chỉ hiện sau khi dùng những toán tử như ., -> chứ k hiện gợi ý cho tên biến, tên hàm. :v


Cơ mà qua VS đi, dùng DevC++ lm gì. :v :V

5 Likes

Vì nó cũ lắm rồi. Cái thời đó nó chỉ đến thế thôi.
Bây giờ người ta gợi ý từ bằng AI rồi, nếu không bắt buộc phải dùng devc thì dùng cái khác cho nó hợp thời.

4 Likes

Bạn nhấn Ctrl+Space thì tự động nó sẽ hiện gợi ý nhé

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?