Tại sao dạy nhau học không upload ảnh trực tiếp lên VPS DigitalOcean mà lại upload lên AWS 3?

Xin chào,
Em nhớ là có đọc topic nào đó bác Đạt có nói DNH dùng VPS DigitalOcean nhưng tại sao hình ảnh không upload lên đấy luôn mà lại upload lên amazon AWS 3 ?
có phải để giảm tải cho VPS và dễ backup ? (em thấy có một số topic cũ link ảnh bị die)
Có ai có cùng thắc mắc giống em không ạ ?

Đầu tiên là giá S3 rẻ hơn so với lưu HDD trong VPS. S3 tính theo số data lưu trong 1 tháng (GBMonth), số requests upload, download và data transfer, với data transfer chỉ tính download từ S3 về client (Data Transfer OUT From Amazon S3 To Internet), upload thì free (Data Transfer IN To Amazon S3 From Internet)

Ở dưới là mình tính mô phỏng trường hợp 1 tháng lưu trữ 10GB object data, 500 requests PUT, COPY, POST, LIST (thường dùng cho upload, delete), 500.000 requests GET, SELECT (download file), 200 GB Data TransferThứ 2 là S3 tích hợp sẵn tính năng phân quyền, mã hoá object
Thứ 3 là bộ AWS SDK support hầu hết các ngôn ngữ lập trình, các software khác cũng có plugin hỗ trợ upload, view, download file từ S3
Thứ 4 là S3 có ở rất nhiều region, kết hợp với CloudFront để làm CDN

DO cũng có dịch vụ lưu trữ data tên là Spaces, tuy nhiên bản chất vẫn là AWS S3

10 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?