System.collection.generic trong c#

Xin chào mọi người .
em có một thắc mắt khi đang học C# là interface ICollection được sử dụng như một class như trong hình ạ.
cho em hỏi là khi khai báo một biến có kiểu dữ liệu là một interface rồi generic một class như vậy thì có nghĩa là gì ạ.
bởi vì em tìm hiểu thì một interface thì chỉ có việc implement các method cho class thôi chứ ạ.
Em xin cảm ơn.
(xin lỗi vì em đã thay đổi câu hỏi)

bạn có học OOP chưa, bạn có biết về tính trừu tượng không?

4 Likes

Dạ em có học rồi, do trong trường hợp này trả về một interface với generic type nên em hơi khó hiểu về cách sử dụng á anh.

Về nguyên tắc, client sử dụng API của library chỉ được nhìn thấy interface, còn concrete class thực sự chỉ có library creator biết thôi. Trong trường hợp của bạn, ICollection là interface mà client thấy, còn List là class hiện thực chỉ truy xuất được trong class definition.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?