Sửa lỗi trong word

error
Mọi người có thể giúp mình tạo lại các ký hiệu AaBbCc không? lỡ nghịch ngu giờ mẹ chửi

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?