Sửa lỗi Entry Point Not Found khi mở CodeBlocks 20.03 như thế nào?

em mới tải code block 20.03 về mà cài xong mở ra là như thế này ạ?
mọi người giúp em sửa với ạ
Untitled

Win 7: Bạn phải cài Service Pack 1 trước rồi tới cái này. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145

3 Likes

dạ rồi nhưng vẫn không được ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?