Sửa lỗi dùng bàn phím số không được khi chơi game

lúc e chơi game thì ko dùng được các phím số ( kiểu để rút súng ra ko đc ) nhưng mà gõ chat thì đc ai biết lỗi này là gì ko chỉ e với !!!

Lỗi game rồi, nếu sử dụng app khác bình thường chỉ có chơi game thì bị thì lỗi game

Có thử tắt Unikey chưa bạn?

Chắc là bạn dùng bàn phím số keypad?
Số 1 nằm ở trên phím Q khác với số 1 ở trên Keypad bên phải phím Enter

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?