Sửa lỗi Apache của Xampp

Anh chị cho em hỏi với ạ? Em tải Xampp Control Panel nhưng không bật được apache mỗi lần bật là nó báo đỏ không lên ạ.

Vào file config đổi port của apache.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?