Sửa lỗi Android Studio: Unable to locate adb

android-studio

(Nguyễn Thành Nam) #1

Em mới học Android Studio
khi e run thì nó bị lỗi này ạ theo e nghĩ là nó ko tìm được thiết bị điện thoại e kết nối mọi người giúp e sửa với !!!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?