Sự kiện Click, Mouseenter không chạy

Cho mình hỏi sao sự kiện của mình không chạy vậy ạ?
IMG_20230321_233654

code này bạn học từ nguồn nào
và bạn muốn nó chạy như nào

1 Like

Có thể bạn đã đúng, nhưng bạn lại sai khi nghĩ chữ hoa hay thường thì cũng như nhau. Xem lại từng kí tự một xem đã đúng chưa nhé.

4 Likes

Kiến thức hết sức căn bản: JavaScript là ngôn ngữ có phân biệt chữ HOA với chữ thường. Nó không chạy thì nó báo lỗi, xem đó để biết, đó cũng là kiến thức căn bản nốt.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?