Sự khác nhau giữa model và entity khi dùng trong spring boot

em đag học spring boot theo cơ chế rest api và để ý thấy entity nó giống một model rồi thì có cần model nữa k ạ ( e chỉ hiểu entity nó là ánh xạ các bảng trong database thôi ạ

Cùng thắc mắc luôn ạ, entity thì dễ hiểu rồi, entity mapping 1-1 với các field trong bảng CSDL. Bảng trong CSDL có bao nhiêu cột thì entity class có bấy nhiêu properties. Khi join nhiều bảng với nhau hoặc chỉ lấy 1 vài cột trong bảng thì entity class không đáp ứng được nên phải dùng tới một object khác: có thể là DTO, POJO, Model, domain,… Còn sự khác nhau giữa DTO, POJO, Model, domain thì mình không biết @@

2 Likes

đoạn sau bạn nói thế mk nghe có vẻ hợp lý đó , như vậy là đúng rồi chắc .

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?