Sự khác nhau giữa angular và nodejs

Sự khác nhau giữa angular và nodejs

Một thằng client, một thằng server.

2 Likes

Js framework vs Js runtime.

2 Likes

một câu hỏi cực kỳ thiếu muối và lười biếng.

2 Likes

Haha không biết thì hỏi thui bạn mk có tìm hiểu trên google và thấy k xác thực nên lên diễn đàn hỏi

Bạn trai IT đố bạn phải không? :blush:

1 Like

Đề tài mình làm tìm hiểu nodejs . Mk chưa học qua nên thấy mông lung smile:

thứ 1: nếu muốn hỏi thì hỏi đầy đủ kiểu: các bạn có thể giải thích cho mình sự khác nhau giữa nodejs và angularjs được không? Mình tìm hiểu mãi nhưng chưa hiểu

thứ 2: google không tính phí: http://bfy.tw/EQve

thứ 3: mình cũng thấy mình quá rảnh khi vào rep ở topic này :smiley:

3 Likes

Bạn biết cách đặt câu hỏi sao cho đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, chào hỏi lịch sự không vậy? :wink:
Bạn không tôn trọng người khác? :wink:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?