Sự khác biệt giữa angular và angularJs

Mình đang tính mua một chart bên thứ 3 nhưng không rõ sự hỗ trợ. Mọi người cho mình hỏi sự khác nhau giữa Angular và AngularJS,theo mình được biết 1 cái dùng typescript 1 cái dùng javascript nhưng sếp mình cứ nói chúng là 1

1 Like

Angular và AngularJS là 2 cách gọi của 1 đối tượng: Angular JS framework.

Khác biệt lớn nhất là ở version: 1.x dùng JS, 2.x đổ lên (giờ là 4.x thì phải) dùng Typescript.

1.x và 2.x đổ lên gần như không có mấy điểm chung nên phải học lại nếu chỉ biết 1 trong 2.

Bản thân Type Script là 1 dạng transpiler (chuyển từ TS (typescript) về JS) nên tất cả các lib JS có file type definition (.d.ts) (định nghĩa type) đều có thể sử dụng trong môi trường TS.

5 Likes

giờ là bản 5 ạ, ông sếp kêu mình về học lại mới cay == ông ý không hiểu gì về angular mấy

1 Like

Vậy là bạn có cơ hội vừa được học vừa được trả lương, sướng quá còn gì.

3 Likes

:smile: vâng, trước front end, rồi asp.net giờ angular ạ, cty mình bắt mình làm đa năng lắm

1 Like

Angular và AngularJS có những điểm chung nhưng chúng không phải là 1. Angular dùng TypeScript (ngôn ngữ lập trình bậc cao) nhưng sau khi biên dịch thì cũng trở thành javaScript. Điểm ưu việt nhất của TypeScript so với JavaScript là nó phát hiện lỗi cú pháp => hỗ trợ rất nhiều cho việc lập trình
Ngoài ra, TypeScript còn một số lợi ích như sau:

  • Hỗ trợ các phương thức của lập trình hướng đối tượng
  • Đơn giản, dễ học
  • Hỗ trợ phát hiện lỗi khi biên dịch
  • Nhiều thư viện

Các bạn có thể xem thêm video này để hiểu rõ hơn về TypeScript nhé:


Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của mình
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?