Sự khác biệt của Rational Rose so với các phần mềm khác

Em chào các anh chị. Em đang tìm hiểu và học Rational Rose để thiết kế UML. Theo góc nhìn của em, em thấy Rational Rose (IBM) nó có hỗ trợ generate ra code Java, C++, … Từ model mình thiết kế. Nhưng khi em tìm hiểu thì không thấy nhiều người dạy và hướng dẫn về Rational Rose. Anh chị đã đi làm hay có kinh nghiệm có thể cho em góc nhìn của anh chị về phần mềm này được không ạ và sự khác biệt so với các phần mềm khác ạ. Em sử dụng Rational Rose mà thấy ít người dùng quá nên có chút hoang mang ạ.

câu hỏi cũng hay ho đấy chứ
tại sao có những thứ hay ho nhưng không thấy ai dạy hay chia sẻ?

mình không biết tool mà bạn nói, nhưng có thể trả lời theo kiểu chung chung
có nhiều nguyên nhân dẫn đến câu hỏi trên

  1. dù trông có vẻ hay ho, nhưng trong thực tế có thể là nó không có nhiều tác dụng, người ta không xài nên không biết, có biết thì cũng không thấy có gì để dạy
  2. đã là giảng dạy thì cũng nên dạy những cái cơ bản nhất, cơ bản là khai báo entity class theo database đã design, nếu chuyện như thế mà cũng dạy hs dùng tool nữa thì còn học gì nữa

cũng giống như làm web, đã có wordpress rồi, sao người ta còn ngồi code để làm chi nữa

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?