Sự kết hợp của static với final

Chào mọi người, static final, static public có nghĩa là gì và nó được sử dụng trong trường hợp nào ạ?
Có tồn tại stactic proteced, static private, static default, static abstract không và nếu có thì cho mình hỏi luôn ý nghĩa của nó ạ?

bạn đã biết static và final đứng riêng lẻ có ý nghỉa gì chưa?

2 Likes

Cái này mình có tìm hiểu rồi bạn nhưng mình tìm trên mạng ý nghĩa của static khi kết hợp với final thì k thấy

bạn giải thích 2 từ khóa đó theo kiến thức của bạn xem

1 Like

final để tạo ra biến có giá trị không thể thay đổi
static: biến có thể chia sẻ với tất cả các đối tượng trong cùng 1 class và có thể gọi biến trực tiếp ở class khác mà không cần tạo đối tượng
theo mình hiểu thì là như này

1 Like

à ok b ơi mình hiểu rồi

à mà static final khi kết hợp với class có ý nghĩa gì vậy b, mình cho lớp public kế thừa lớp static final nhưng nó báo lỗi

code bạn đâu? message thôi như thế nào?
thậm chí là chưa thấy bạn nhắc tới ngôn ngữ đang dùng

class mà thấy final là đã không kế thừa được rồi, mục đích của bạn khi viết code như thế là để làm gì?

1 Like

final class vẫn giữ ý nghĩa tương tự final variable
final class là class không thể thay đổi (tức các thuộc tính bên trong nó là unchanged), một class không thể thay đổi là một class không thể kế thừa, vì khái niệm kế thừa cho phép bạn có thể override lại các hàm/các thuộc tính của class cha, kế thừa một class final mà nó bị sửa đổi thì vi phạm định nghĩa final

static class với static variable sẽ khác nhau, cái này bạn đang code ngôn ngữ gì? vd với Java sẽ ko tồn tại static class mà chỉ có nested static class, với C# thì static class là class không thể tạo instance

bạn nên đặt câu hỏi và trình bày từ tốn những cách hiểu của mình, thì người khác mới dễ trả lời

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?