Sử dụng serverspec để test package cài đặt trên aws instance

Em mới bắt đầu tìm hiểu Serverspec để test xem package đã được cài đặt trên aws instance hay chưa. Các bác cho em hỏi config thế nào để có thể test remote hosts được vậy ạ? Em có config như này mà không biết tại sao kết quả sau khi chạy rake spec lại bị báo: AuthenticationFailed:
Authentication failed for user [email protected]

file spec_helper.rb: https://gist.github.com/trinhyen/0d477ab507ab71c82c3646c22d97adcd

rakefile: https://gist.github.com/trinhyen/4dce46437b2ec896ab33adb136f339bb

sample_spec.rb: https://gist.github.com/trinhyen/f0822eedbe30ee54379b84cab306b084

Em không biết mình đã config sai, hay thiếu ở đâu, bác nào chỉ cho em với ạ?

Có gì ngu người, xin các bác chỉ bảo ạ!

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?