Sử dụng Laravel Authentication trong Ckfinder

Chào mọi người! Mn biết có thể giúp mình với ạ. Mình có dùng Auth::guard(‘admin’) để check xem có admin đã được xác thực hay chưa. Bây giờ mình muốn check tương tự trong ckfinder thì làm như thế nào ạ? Các bước mình đã làm đúng theo document. Trong function handle của middleware thì mình dùng như dưới mà ckfinder báo lỗi xác thực liên tục. Mong mn giúp đỡ ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?