Sử dụng công cụ Profiling có get đầy đủ function đã chạy không?

mình có xem qua vài bài hướng dẫn profiling bằng xdebug trong php


https://techmaster.vn/posts/5816/hoc-lap-trinh-web-bang-ngon-ngu-php-2

mình cũng cài vào chạy thử, và mình tự có thắc mắc như trên tiêu đề, ko biết nó có get được đầy đủ tất cả các function đã đc gọi khi chạy không?

như thông thường mình debug, thì phải đi tìm function để đặt break point, nếu có cái log này mình dễ đi tìm bug và đặt break point hơn, nhưng vẫn sợ nó bỏ sót qua function nào đó , bro nào hay dùng mấy công cụ profiling này có thể giải đáp cho mình đc ko

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?