Sử dụng các annotation để liên kết các bảng entity trong spring boot

mn cho e hỏi vấn đề này vs ạ:
khi e thêm các annotation @many , @onetomany … để liên kết các bảng thì entity của e có dạng (như ảnh. )
do đó khi gọi findAll() thì dữ liệu trả về kiểu object chồng lên nhau( như ảnh) nên e k biết xử lý sao để dùng dc.
Cái cuối là bây h làm sao để mình có thể insert dữ liệu khi entity có dạng như thế , tại e thấy trong Sql ( như ảnh) thì các thuộc tính object trong entity chỉ ở dạng Id khi trong Sql.

vt7

Cậu cho bọn tớ code của Schedule được không? Nhớ copy và paste text lên đây nhé. Tớ thường không giúp ai copy code dưới dạng file lên đây đâu :smile:
Ngoài ra, cậu cũng có thể format json và đăng luôn json kết quả dưới dạng text lên đây được không?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?